top of page

Privacy verklaring 

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt 

 

DKB kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van DKB, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan DKB verstrekt. DKB kan de volgende persoonsgegevens verwerken: - Uw voor- en achternaam - Uw adresgegevens - Uw telefoonnummer - Uw e-mailadres.

 

Waarom DKB gegevens nodig heeft 

 

DKB verwerkt uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de gegeven opdracht en/of om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan DKB uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening. 

 

Persoonsgegevens die we verwerken. 

 

We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van het product of dienst die je afneemt:

  • Voor- en achternaam

  • Adresgegevens

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken.

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dkb-as.be , dan verwijderen wij deze informatie. 

 

Hoe lang DKB gegevens bewaart 

 

DKB bewaart uw gegevens zolang als nodig voor het uitvoeren van de opdracht of zolang de wettelijke veprlichtingen het opleggen. DKB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. 

 

Delen met anderen 

 

DKB verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen 

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar  info@dkb-as.be. DKB zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

 

Beveiligen 

 

DKB neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van DKB maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door DKB verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met DKB op via info@dkb-as.be . Deze site is een website van DKB. DKB is als volgt te bereiken: 

Postadres: 

Lanklaarsesteenweg 39 

3665 As 

Tel.: 089/65 79 91

BTW nr: BTW 1002.454.616

E-mail: info@dkb-as.be 

 

Klachten

 

Zo u een klacht heeft kunt u zich in eerste instantie wenden tot DKB per e-mail : info@dkb-as.be  of per post op het adres Lanklaarsesteenweg 39, 3665 As, of bij de nationale toezichthouder :

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

tel. 00 32 (0)2 274 48 00 of 00 32 (0)2 274 48 35

commission@privacycommission.be

bottom of page